Asturias ensaia vivendas compartidas fronte ao desafío do envellecemento

A demografía irmanda a Galicia e Asturias. As persoas maiores de 65 anos rondan o 25 por cento do total da poboación tanto nunha como noutra comunidade. Coa idade, aumenta a probabilidade de vivir en soidade e diminúe a participación na comunidade. Esta é a situación que pon no foco o encontro de asociacións do … Segue lendo Asturias ensaia vivendas compartidas fronte ao desafío do envellecemento