Viveiro aumenta un mes o prazo de solicitude de axudas para rehabilitacións no casco

A nova data límite para adherirse ao programa, cun orzamento que supera os 90.000 euros, rematará o 21 de abril

Casco histórico de Viveiro. AXM

O Concello de Viveiro ampliou o prazo para a presentación de solicitudes de subvención para a rexeneración e renovación urbá na Área de Rehabilitación Integral (ARI) do casco histórico.

A data límite de presentación de peticións será o 21 de abril. O prazo abrirase desde a publicación do anuncio do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Lugo.

A tramitación de solicitudes realizarase con arranxo á convocatoria publicada no BOP do 26 de decembro de 2018.

A concesión das subvencións será en rexime de concorrencia, en consonancia cos criterios de selección estipulados na convocatoria: mellora das condicións de habitabilidade das vivendas e edificios, mellora da imaxe urbá, nivel de protección do inmoble ou orzameno por actuación, en función da capacidade para xerar emprego.

A cantidade máxima a percibir será do 40% por actuación, agás nos casos de realoxamento de familias e de equipamento técnico de oficinas, nos que as axudas poden alcanzar o 75% se os ingresos da unidade de convivencia son inferiores a tres veces o Indicador Público de Renta de Efectos Públicos (Iprem).

ORZAMENTO

O Ministerio de Fomento achegará ao proxecto un total de 71.333 euros, polos 19.891 que investirá a Xunta de Galicia.

Para máis información, os interesados poden acudir á oficina de rehabilitación do casco histórico de Viveiro ou chamar ao teléfono 982.56.29.68.

RESPOSTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here