Mondoñedo investirá case 50.000 euros para reurbanizar o vial de acceso á LU-124

O obxectivo fundamental da actuación, segundo se detalla nos documentos técnicos, “é a mellora das condicións do camiño, que na actualidade conta con terreos de titularidade municipal colonizados pola vexetación".


O Concello de Mondoñedo adxudicou á empresa Construcciones Isidro Otero S.L. a segunda fase das obras de reurbanización do treito do vial de acceso dende a LU-124 ao barrio de Couto de Otero, por importe de 46.622,93 euros (o orzamento de proxecto era de 48.037 euros). O prazo de execución está previsto que sexa de sesenta días naturais. “Constitúe o vial de comunicación mais directo do núcleo urbano de Mondoñedo coa parroquia de Lindín”. As obras comezarán o luns.

O obxectivo fundamental da actuación, segundo se detalla nos documentos técnicos, “é a mellora das condicións do camiño, que na actualidade conta con terreos de titularidade municipal colonizados pola vexetación, pavimentándoo axeitadamente e dotándoo de maior ancho de rodadura, sempre dentro da aliñación que marca o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Mondoñedo”.

Entre as acción a levar a cabo figura o desbroce e limpeza do terreo con retirada de terra vexetal, demolición de pasos salvacunetas existentes así como pavimento de formigón que sexa necesario retirar. Igualmente procederase á demolición e reposición de soleira de formigón e da canalización existente de pluviais.

Acometeranse os traballos necesarios de reposición e renovación da infraestruturas precisas, para rematar co pavimentado en quente, o pintado da sinalización horizontal e a recolocación dos sinais verticais. Esta intervención comezou coa adquisición, por mutuo acordo, dunha vivenda que estaba en ruínas, para ampliar a vía, respectando o Plan Xeral

RESPOSTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here