Burela e Celeiro, incluídos como portos con capacidade para o control fronteirizo de pesqueiros polo Brexit

O Goberno non modificaba a nómina de peiraos do Estado habilitados para a prestación destes servizos desde hai dez anos, e faino trala saída de Reino Unido da Unión Europea

Porto de Burela. JUAN MAYA

O Consello de Ministros acordou este martes ampliar a lista de portos onde estarán permitidas as operacións de desembarque e transbordo de produtos da pesca, así como a prestación de servizos portuarios para buques pesqueiros de terceiros países. En concreto, incorpóranse, desta maneira, as instalacións marítimas de Arrecife e Puerto del Rosario, en Canarias; Burela e Celeiro, en Galicia, e Pasaia, no País Vasco.

O Departamento explicou que a nómina non se modificaba desde hai dez anos, pero a saída de Reino Unido da Unión Europea facía necesario aumentar o número de localizacións onde os seus buques pesqueiros poidan recibir servizos portuarios.

A modificación leva a cabo mediante a substitución do anexo correspondente do acordo do Consello de Ministros do 4 de decembro de 2009, no que se fixaron os lugares nos que o Ministerio de Agricultura podería levar a cabo o control dos produtos pesqueiros procedentes de países non comunitarios, como será o caso do Reino Unido a partir do 1 de xaneiro próximo.

No caso de Canarias, a Asociación de Consignatarios e Estibadores de Buques das Palmas xa solicitara que se incluísen no anexo os portos de Arrecife (Lanzarote) e Puerto del Rosario (Forteventura).

Aínda que ningún do cinco novos portos designados ten na actualidade punto de control fronteirizo, permítese que os buques pesqueiros de terceiros países teñan acceso á prestación de servizos portuarios, así como á carga de peixe; estará autorizado, ademais, o desembarque e o transbordo de produtos da pesca frescos orixinarios ou procedentes de países non comunitarios.

A PESCA ILEGAL, “UNHA AMEAZA”

Agricultura lembrou que a pesca ilegal, non declarada e non reglamentada (INDNR) é unha das maiores ameazas para a explotación sustentable dos recursos acuáticos vivos e socava os cimentos da Política Pesqueira Común (PPC) e os esforzos internacionais por lograr un mellor goberno dos mares.

Por iso, a Unión Europea, en consonancia cos seus compromisos internacionais e vistas a magnitude e a urxencia do problema, reforzou a loita contra a pesca INDNR mediante a adopción do Regulamento (CE) Non 1005/2008 do Consello de 29 de setembro de 2008 polo que se establece un sistema comunitario para previr, desalentar e eliminar esta actividade. Entre as obrigas establecidas reglamentariamente atópase a designación de portos no territorio nacional de cada Estado membro nos que se autoriza aos buques pesqueiros de terceiros países a acceder a servizos portuarios e efectuar operacións de desembarque ou transbordo.

RESPOSTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here