A asistencia presencial de paliativos non atenderá a case o 70% da poboación da Mariña

A Plataforma Sanitaria da Mariña sinala que o SERGAS eliminaría o servizo de atención presencial en catorce concellos da comarca.

Manifestación no Hospital da Costa de Burela. AXM

A Plataforma Sanitaria da Mariña denuncia a desaparición, na maior parte dos concellos da Mariña, da atención presencial que ata hai algo máis de seis meses viña dando o servizo de paliativos/ HADO dependente do Hospital da Mariña. O detonante é a falta de atención presencial dun paciente en situación de paliativos.

O paciente padece unha aplasia medular desde hai anos, seguida polo servizo de Hematoloxía, máis ante o franco empeoramento da mesma é derivado ao servizo de Coidados Paliativos hai algo máis dun mes. Malia que gran parte da actividade destes servizos desenvólvese nos domicilios dos pacientes, desde hai máis de seis meses e debido á falta de cobertura dos profesionais do servizo, a xerencia determinou que so tres ou catro concellos foran receptores deste servizo.

Tanto o paciente como a súa familia abondan no trato profesional que lle brindaron as e os traballadores do servizo, e saben da enorme carga de traballo que teñen, ás veces doble ou triple da que lle corresponde, mais “ iso non xustifica que aos pacientes se lles negue a asistencia que deberían ter nos seus fogares, cargándolle ese traballo ao seu centro de saúde, abondo saturados tamén ”.

A esposa e coidadora principal do paciente explica que toda a atención que recibiu foi telefónica, e por este motivo séntense agraviados respecto a outros pacientes que perciben a atención propia do seu padecemento. Comenta tamén que no seu caso ”a gran responsabilidade e implicación familiar, axuda moitas veces incluso aos profesionais de primaria, en quen se descargou a responsabilidade da atención presencial”. Este foi o motivo de que pedisen axuda á Plataforma ,que rexistra a correspondente reclamación o día 13 de decembro, con número de entrada 2788.

Os servizo de Paliativos /Hospitalización a Domicilio(HADO) conta cun cadro de persoal de 3 facultativos que traballan en quenda de mañá de luns a venres e 5 profesionais de enfermaría , que cubren as mañás e tardes de todos os días da semana, polo que o servizo está estruturalmente deficitario, desde a súa orixe, para unha poboación de case setenta mil habitantes, cunha alta dispersión e máis de oitenta quilómetros entre os extremos da comarca.

Máis desde hai uns seis meses está a funcionar con dous dos tres médicos e hai días en que só hai un. Os permisos ou baixas en enfermaría tampouco se están a sustituír, recaendo esas quendas de ausencias sobre as compañeiras. Isto supón que o traballo está habitualmente duplicado ou triplicado. Ante esta situación o Sergas dá como solución eliminar o servizo presencial en dez dos catorce concellos , quedando máis do sesenta por cento da poboación sen a presencialidade, que recae sobre persoal de Atención Primaria, persoal que xa está sobrepasado porque tamén están moitas veces ao cincuenta por cen ou por debaixo.

Desde a Plataforma Sanitaria esixen ao Sergas que se sustitúa o persoal ata chegar á dotación inicial todos os días, para poder retomar a atención presencial na totalidade dos concellos do distrito, rematando coa discriminación coa que o Sergas ten sometida á maior parte da poboación mariñá. Segundo comenta a coordinadora dos activistas sanitarios, Montse Porteiro, “o argumento teimudo do Sergas de que non hai médicos nin enfermeiros non nos vale como resposta nin a nós nin á veciñanza e instámolos que traballen de firme, con máis feitos e menos publicidade enganosa, para rematar coa enorme desigualdade que supón privar a pacientes dun servizo que outros teñen, e coa sobrecarga de traballo que se bota enriba da Atención Primaria”.

RESPOSTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here